Monday 28 March 2011

ေရနံဆီ အပူေပးစက္မ်ားသံုးက သတိထားရန္

ဒီေန႔ ဂ်ပန္သတင္းမွာ ဖတ္လုိက္ရတာက အီဝတဲခရိုင္က အဖိုးအုိ တစ္ေယာက္ ဓါတ္ဆီတန္းစီ ရင္း သူ႔ကားထဲမွာ ေသေနတာေတြ႔တယ္ေၿပာတယ္။ ၿဖစ္တာက.ခုခ်ိန္က ဓါတ္ဆီရွားေတာ့ ကားတြင္းပါတဲ့ အေႏြးေပးစက္ကို မသံုးပဲ.. အိမ္ေတြမွာ သံုးတဲ့ ေရနံဆီနဲ့ သံုးရတဲ့.. အပူေပးစက္ကို ကားထဲမွာ ထည့္သံုးတာတဲ့.. ဆုိေတာ့ ဘာၿဖစ္လဲ ဆုိေတာ့ ကားမွန္ေတြကလဲ..ေလစိမ္းမဝင္ေအာင္ အကုန္ပိတ္ထားတယ္။ ေရနံဆီအပူေပးစက္ကလဲ.. ေအာက္စီဂ်င္ကိုေလာင္ပီး ကာဘြန္မုိေနာက္ဆုိဒ္ ေတြ ထုတ္ေပးဆုိေတာ့..ေအာက္ဆီ၈်င္ၿပတ္ပီး ေသတဲ့သေဘာပဲ။