Tuesday 31 May 2011

Chernobyl Nuclear Accident Part 5

ခ်ာႏိုဘိုင္း ၫူကလီးယားျပႆနာ အပိုင္း (၅)

ယူနစ္(၄) ေပါင္းဖို ကို ပုံမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ႔ေတြလုပ္ရန္အတြက္ အေနနဲ႔ ၁၉၈၆ ေအပရယ္ ၂၅ ရက္ ေန႔မွာ ပိတ္ခ် လိုက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုပိတ္မည့္ ကိစၥရွိတဲ့ အေပၚမွာ မွ စမ္းသပ္ခ်က္လုပ္ပီး ပိတ္ဖို႔ စဥ္းစားတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာရွိတာက သူတို႔လုပ္မယ့္ စမ္းသပ္ခ်က္က ေပါင္းဖို ပိတ္သြားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ လၽွပ္စစ္စြမ္းအားကို အျခားျပင္ပ ကေန မယူဘဲ ဓါတ္ေပါင္းဖိုကေန ပဲ ျပန္လည္ ရယူပီး ပိတ္ၾကည့္ခ်င္တာပါ။ တနည္း ရွင္းျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေပါင္းဖိုကို ပိတ္လိုက္ရင္ ႐ိုး႐ိုး ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ စတဲ့ သဘာဝ ေလာင္စာသုံးတဲ့ စက္ေတြလို ဒီတိုင္း ပိတ္ခ်လိုက္လို႔မရပါဘူး။ သူဟာ ၫူကလီးယားေလာင္စာကို သုံးထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလာင္စာေတြကို ဆက္လက္အေအးခံဖို႔ အတြက္ အေအးေပးစနစ္ (ေရစုပ္စက္ ေတြ၊ ပန္ကာေတြ) စတာေတြကို ဆက္လက္ လွည့္ပါတ္ေနဖို႔လို႔ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ လၽွပ္စစ္ စြမ္းအားလို႔ပါတယ္။ ဒီလိုတဲ့ လၽွပ္စစ္ စြမ္းအားကို ရႏိုင္တဲ့ နည္းက ေယဘုယ် အားျဖင့္ ၃ နည္း ရွိပါတယ္။
.
၁။ ၫူကလီးယားစက္႐ုံဟာ ပုံမွန္အတိုင္း လည္ပါတ္ေနတဲ့အခ်ိန္ မွာဆိုရင္ သူ႕စီက ထြက္တဲ့ လၽွပ္စစ္ဓါတ္ကို ပဲ အေအးေပးစနစ္ ေတြ ေမာင္းႏွင္ဖို႔ သုံးႏိုင္ပါတယ္။
.

၂။ ဒါေပမယ့္ ေပါင္းဖိုကို ပိတ္လိုက္ပီ ဆိုရင္ ေပါင္းဖို က ထုတ္ေပးတဲ့လၽွပ္စစ္စြမ္းအားကို မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲ့လိုအေျခအေနဆိုရင္ ပင္မ ဓါတ္အားေပးလိုင္းကေန လိုတဲ့လၽွပ္စစ္ဓါတ္ကို ျပန္လည္ရယူပါတယ္။
.
၃။ ပင္မ ဓါတ္အားေပးလိုင္း က အေၾကာင္း တစုံတရာေၾကာင့္ မရႏိုင္ဘူးဆိုရင္ (ဥပမာ ခု ဂ်ပန္မွာျဖစ္သလိုမ်ိဳး ငလ်င္ေၾကာင့္ ျပတ္ေတာက္ကုန္တာမ်ိဳး) အေရးေပၚ ဒီဇယ္အားသုံးမီးစက္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဘက္ထရီအားသုံးမီးစက္ေတြ နဲ႔ လိုတဲ့ လၽွပ္စစ္ဓါတ္ကို ရယူပါလိမ့္မယ္။ (စကားခ်ပ္။ ။ ဂ်ပန္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဖူကူရွီးမား ကိစၥမွာ ဆိုရင္ ဒီဇယ္ မီးစက္ေတြ ဆူနာမီလႈိင္းလုံး နဲ႔ပါသြားပီးတဲ့ အတြက္ ဘက္ထရီမီးစက္ေတြနဲ႔ အေအးေပးစနစ္ကို ဆက္လက္လွည့္ပါတ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘက္ထရီက ၈ နာရီေလာက္ပဲ ခံပီး ဘက္ထရီအားကုန္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာလဲ ပုံမွန္ပင္မဓါတ္အားေပးလိုင္းကေန လၽွပ္စစ္ဓါတ္မရႏိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ အေအးေပးစနစ္ ရပ္တန္႔သြားပီး ျပႆနာစတက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ပင္မဓါတ္အားေပးလိုင္းက လဲ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ငလ်င္ေၾကာင့္ ျပတ္ေတာက္ကုန္တာျဖစ္ပါတယ္။)
.
ဒါေပမယ့္ ဒီလိုမ်ိဳး အေရးေပၚ ဒီဇယ္အားသုံး မီးစက္ေတြက အၿမဲတမ္းလည္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ပုံမွန္အခ်ိန္မွာ ရပ္ထားတာပါ။ လိုအပ္မွ သာသူတို႔ကို ေမာင္းႏွင္ပီး လၽွပ္စစ္ဓါတ္ကို ထုတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမီးစက္ေတြ က ရမယ့္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္ကလဲ ခုေမာင္း ခုယူ ယူလို႔မရပါဘူး၊ လိုအပ္တဲ့ လၽွပ္စစ္ဓါတ္ကို ရဖို႔အတြက္ စက္စတင္လည္ပါတ္ပီး အရွိန္ေတာ္ေတာ္ရလာတဲ့အထိ ေစာင့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လိုတဲ့ လၽွပ္စစ္ဓါတ္ပမာဏက မီဂါဝပ္နဲ႔ ခ်ီပီးလိုတာပါ။ အိမ္သုံးမီးစက္ေတြလို ပမာဏန နဲနဲေလးထုတ္ေပးရန္မဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုေတာ့ ဒီလိုႀကီးမားတဲ့ ပမာဏကို ရဖို႔အတြက္က ခုစေမာင္း ခုစရ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္နဲနဲလိုပါတယ္။ အခ်ိန္နဲနဲ ဆိုေပမယ့္ၫူစက္႐ုံမွာ စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္း အေျခအေနကေျပာင္းျပန္ လွန္လိုက္သလိုေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ ေပါ့ေပါ့တြက္မရဘူးဆိုတာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတြ႕လာပါလိမ့္မယ္။
.
(စကားမစပ္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာ ႀကီးေတြဆိုရင္ ကမ္း မွာ ရက္ပိုင္းေလာက္ပဲ ကပ္ထားတယ္ဆိုရင္ စက္ကို ရပ္မထားပါဘူး၊ ေျဖးေျဖးေလး မနားတမ္း ေမာင္းေနရတယ္လို႔သိရတယ္။ ဘာလို႔လဲဆို လုံးဝရပ္တန္႔လိုက္တယ္ဆိုရင္ စက္ျပန္လည္ပီး သေဘၤာျပန္ထြက္ဖို႔အတြက္စက္အရွိန္ရဖို႔ ကိုေနာက္ထပ္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ ထပ္ယူရတယ္လို႔ေျပာတာၾကားဘူးတာပဲ။ ဘယ္ေလာက္ထိမွန္တယ္ ဆိုတာေတာ့ အတိအက် သိဘူးဗ်။ သိသူမ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကပါ။)
.
ဒီေနရာမွာ သူတို႔က ဘာကို စမ္းသပ္ခ်င္တာလဲဆိုေတာ့ တကယ္လို႔ ငလ်င္လႈပ္သကဲ့သို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ တခုခု က်ေရာက္လာပီဆိုရင္၊ ေပါင္းဖိုကို အေရးေပၚရပ္ရမယ္။ ဟုတ္ပီ ခုနက ငလ်င္ေၾကာင့္ ပင္မ ဓါတ္အားေပးလိုင္းက ေနလဲ လၽွပ္စစ္ဓါတ္မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေပါင္းဖိုကို အေရးေပၚအေျခအေန အရ ရပ္ကို ရပ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့၊ အေအးေပးစနစ္ေတြ ဆက္လက္ လွည့္ပါတ္ေမာင္းႏွင္ဖို႔အတြက္က လၽွပ္စစ္ ဓါတ္လိုလာပါပီ။ ဒီလိုတဲ့ လၽွပ္စစ္ဓါတ္ကို ပုံမွန္အတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ေပါင္းဖိုက ထုတ္တဲ့ လၽွပ္စစ္နဲ႔ပဲ ေမာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုက ေပါင္းဖိုကို ရပ္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ တာဘိုင္ေတြရဲ႕ လည္ပါတ္ႏုန္းကို တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတာဘိုင္ေတြရဲ႕လည္ပါတ္ ႏုန္းကို တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့သြားတာနဲ႔အမၽွ ေပါင္းဖိုက ထုတ္ေပးေနတဲ့ လၽွပ္စစ္စြမ္းအား ဟာလဲ လိုက္ပါ ေလ်ာ့က်လာမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္အေအးေပးစနစ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ လုံေလာက္ေသာလၽွပ္စစ္ဓါတ္အားကို ေပါင္းဖိုကေန မပိတ္မခ်င္းဆက္လက္ ရယူဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဆုံးေပါင္းဖို ကိုလုံးဝမပိတ္ခင္မွာ ဒီဇယ္ မီးစက္ေတြကို ေမာင္းႏွင္ပီး လိုတဲ့ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားကို ေျပာင္းလဲပီး ဆက္လက္ရယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
.
ဆိုေတာ့ ဒီေနရာမွာ သူတို႔သိခ်င္တာက ေပါင္းဖိုပိတ္တဲ့ ကိစၥ စတင္လိုက္လို႔ တျဖည္းျဖည္း လည္ပါတ္မႈ႔ေႏွးလာ တဲ့ တာဘိုင္ေတြက ေန အေအးေပးစနစ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ လၽွပ္စစ္ ဓါတ္အားကို ဒီဇယ္မီးစက္ေတြ ထံက မရခင္ အခ်ိန္ အေတာအတြင္း ၾကားကာလ မွာ အဆင္ေျပေျပ ရယူႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတာသိခ်င္တာပါ။ ဒီလိုရယူဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုရင္ ပင္မလၽွပ္စစ္ ဓါတ္အားလိုင္း ျပတ္ေတာက္သြားရင္လဲ အေရးေပၚအေျခအေနမွာ ေပါင္းဖိုကို ျပႆနာမ ရွိပဲ ပိတ္ႏိုင္တယ္ လို႔ ယူဆလို႔ ရတာေပါ့ ဗ်ာ။ ပီးေတာ့ ဒီစမ္းသပ္ခ်က္က ခု မွ ပထမဆုံးလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ တခါလဲ စမ္းသပ္ထားပီး သားလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတဲ့ ေကာက္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ ဖို႔ အတြက္က စမ္းသပ္ခ်က္ကို တႀကိမ္လုပ္႐ုံနဲ႔ မရပါဘူး။ အႀကိမ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္ ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္ပီး စမ္းသပ္ခ်င္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီစမ္းသပ္ခ်က္ကလဲ လုပ္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္၊ လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီဓါတ္ေပါင္းဖိုက ေန ထြက္လာတဲ့ လၽွပ္စစ္ဓါတ္ကို လူေနရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕႐ြာ ေတြကို ျဖန္႔ေဝေနလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔အေနနဲ႔ ဓါတ္ေပါင္းကို ပိတ္မယ္၊ ထုတ္တဲ့ လၽွပ္စစ္ပမာဏကို အတိုင္းအတာတခု ထိေလၽွာ႔ခ် ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာလို လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္လို႔မရပါဘူး။ လၽွပ္စစ္ျဖန္႔ေဝေရးဌာနက သေဘာတူညီခ်က္ စတာေတြလိုပါတယ္။ ေပါင္းဖိုကို အေရးေပၚအေျခအေနကလြဲလို႔ ပိတ္ခ်င္တိုင္း ပိတ္လို႔၊လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားကို ေလ်ာ့ခ်င္တိုင္း ေလ်ာ့ လိုမရပါဘူး။  အထက္အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အမိန္႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစမ္းသပ္ခ်က္ကို ပုံမွန္ ျပဳ႕ျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ႔ေတြ လုပ္ဖို႔ ပိတ္မယ့္ အခ်ိန္နဲ႔ ကိုက္ပီးလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီဓါတ္ေပါင္းဖိုကို စမ္းသပ္ ဖို႔သက္သက္ တည္ေဆာက္ထားတာ မဟုတ္ပဲ၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္ျဖန္႔ေဝဖို႔ စီးပြားေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္အားျဖင့္ စီးပြားေရးအတြက္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္ျဖန္႔ေဝဖို႔ တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ ဓါတ္ေပါင္းဖိုမွာ စမ္းသပ္ခ်က္ လာလုပ္တဲ့ သေဘာေပါ့ဗ်ာ။
ကဲေတာ္ေသးပီ။ ေနာက္ တေခါက္မွ အပိုင္း (၆) ကို ဆက္ၾကေသးတာေပါ့။ က်န္းမာၾကပါေစဗ်ာ။
ကိုဆန္းေမာ္


3 comments:

 1. ကိုစန္းေမာ္ေရ ဇာတ္ရည္အေတာ္လည္ၿပီး အရွိန္အေတာ္တက္လာၿပီ ေမွ်ာ္ေနမယ္ဗ်ိဳ႕
  :))

  ReplyDelete
 2. ေက်းဇူးပါ ကိုစန္းေမာ္
  ေမ်ာ႔ရတာ ေမာပါဒယ္

  ReplyDelete
 3. ဆရာကုိဆန္းေမာ္
  ခ်ာႏိုဘိုင္း ကိုေျပာတဲ႔ေနရာမွာ ဂ်ပန္နဲ႔ယွဥ္ေျပာသြားတာက ကၽြန္မအတြက္ေတာ႕ သေဘာေပါက္လြယ္တယ္။
  ဂ်ပန္မွာမသိရတဲ႔ အပိုင္းေလးေတြလည္း ထြက္လာတာကို ဖတ္ရတာ ေက်နပ္မိပါတယ္။

  ReplyDelete