Saturday 9 April 2011

ေရဒီေရးရွင္း အတုိင္းအတာမ်ားကို - ဖတ္ရွဳပီး နားလည္သေဘာေပါက္ၿခင္း

ေရဒီေရးရွင္း အတုိင္းအတာမ်ားကို - ဖတ္ရွဳပီး နားလည္သေဘာေပါက္ၿခင္း

ဒီေန႔ေရးမယ့္ဟာကေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ့ စကားေၿပာၾကည့္ေတာ့ အဓိတ္ပါယ္ေဖၚရခက္တဲ့ ေရးဒီေရးရွင္း နဲ့ ပါတ္သက္တဲ့အသံုးအနံုး အတိုင္းအတာေတြအေၾကာင္းကိုနဲနဲေၿပာခ်င္တယ္။
ေရဒီေရးရွင္းနဲ့ ပါတ္သက္ရင္ အရင္တခါေရးဘူးထားတယ္။ သူရဲ့ ယူနစ္က Sv လုိ႔ေခၚတဲ့ ဆားဗတ္ ၿဖစ္တယ္။
၁ဆားဗတ္ကို မွ တခါ အစိတ္ကေလးေတြ တစ္ေထာင္ ထပ္ပိုင္းထားတာကို ၁ မီလီဆားဗတ္လို႔ေခၚမယ္။ တခါ ၁ မီလီဆားဗတ္ကိုမွ အစိတ္ တစ္ေထာင္ၿဖစ္ေအာင္ ထပ္စိတ္ထားရင္ အဲ့ဒီအစိတ္ကေလးတစိတ္ကို ၁ မုိက္ကရို ဆားဗတ္လုိ႔သတ္မွတ္တယ္။ ဒါကို ညီမွ်ၿခင္းနဲ့ၿပမယ္ဆုိရင္ ေအာက္ပါအတုိင္းရမယ္
၁SV= ၁၀၀၀ မီလီဆားဗတ္ = ၁သန္း မုိက္ကရိုဆားဗတ္
မ်ားေသာအားၿဖင့္ ဒီအတိုင္းအတာေတြကို သူအတိုင္းသတ္သတ္ သံုးသလို  -per  hour, -per year နဲ့လဲသံုးတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြ႔ရင္ဘယ္လိုနားလည္ရမလဲဆုိေတာ့ သူက per hour နဲ့ေပးထားတာကို per year နဲ့လုိခ်င္ရင္ per hour ယူနစ္ကို ၂၄ နဲ့ေၿမွာက္ တခါ အဲ့ဒါကို ၃၆၅ နဲ့ေၿမွာက္။ ဒါဆုိ တနွစ္တြက္ ရမယ္။ ဒါဆုိ တနွစ္တြက္ စုစုေပါင္း ကိုယ္ခႏၶာထဲကိုဝင္သြားမယ့္ ေရဒီေရးရွင္းပမာဏ စုစုေပါင္းကို ရလိမ့္မယ္။
ကဲဒီလုိဆုိရင္ ကိုယ္ေနတဲ့ေနရာမွာ ေရဒီေရးရွင္းလယ္ဗယ္ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆုိတာ ကို per hour နဲ့ေပးထားတယ္ဆုိပါဆုိ့။ ကိုယ့္အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိမရွိ ကိုတြက္ၾကည့္ၾကရေအာင္။ ကိုယ္ေနတဲ့ေနရာမွာ ေရဒီေရးရွင္းလယ္ဗယ္ ဘယ္ေလာက္ပမာဏရွိတယ္ဆုိတာကို ေအာက္က လင့္မွာ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳနုိင္ပါ တယ္။

အဲ့ဒီက ဇယားမွာ ၾကည့္လိုက္ရင္ လူတေယာက္တြက္ လက္ခံနုိင္တဲ့ ေရဒီေရးရွင္းပမာဏကို အမ်ားဆံုး ၅ေသာင္းလုိ႔သတ္မွတ္ထားတာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲ့ဒီလူအတြက္ ပမာဏကို ပံုမွာဆုိရင္ Maximum acceptable level per year for people handling radioactive material ဆုိတ့ဲအကြက္မွာေတြ႔နုိင္တယ္။ တကယ္လုိ႔ ေရဒီေရးရွင္းပမာဏဟာ ကိုယ္ထဲကို ၁သိန္းဝင္သြားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူအတြက္ ကင္ဆာၿဖစ္နုိင္ေခ် ၀.၅ ရာခိုင္နုန္း တုိးသြားတယ္လုိ႔သိရတယ္။ တခါ ေရဒီေရးရွင္း ေတြ႔တဲ့ပမာဏကို စက္ဝုိင္းေတြထဲမွာ ၿပထားတာက microsieverts/hour နဲ့ၿပထားတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီပံုကို ဒီအတိုင္းၾကည့္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ေနတဲ့ေနရာမွာ အႏၲရာယ္ရွိမရွီ တန္းသိဖုိ႔မလြယ္ဘူး။ အဲ့ဒီလိုသိေအာင္ ကုိယ့္တုိ႔အေနန့ဲ နုိင္းယွဥ္ခ်က္တူေအာင္ ေၿပာင္းေပးရမယ္။ ဥပမာေပးရရင္.. ဆီတစ္ပိသာ နဲ့ ဆီတ၈ါလံ ဘယ္ဟာက အေလးခ်ိန္ပိုမ်ားတယ္ ဆိုတာ အလြယ္မသိနုိင္ဘူး။ သိခ်င္ရင္ တူရာ တူရာ ၿဖစ္ေအာင္ေၿပာင္းေပးရမယ္။ ပိသာကို ၈ါလံေၿပာင္းခ်င္ေၿပာင္း။ ဂါလံကို ပိသာ ေၿပာင္းခ်င္ေၿပာင္း တခုခု လုပ္ေပးရမယ္။ တူသြားမွာသာ နုိင္းယွဥ္ရတာ ပိုလြယ္လာမယ္။
ခုကိတ္စ မွာလဲ.. နုိင္းယွဥ္လို႔လြယ္ေအာင္ တႏွစ္စာတြက္ေပးထားတဲ့ ေရးဒီေရးရွင္းပမာဏကို ကုိယ္တုိ႔အေနနဲ့ တနာရီဘယ္ေလာက္ၿဖစ္တယ္ဆုိတာ ေၿပာင္းၾကည့္ရေအာင္။ ဥပမာ။
ခုနေၿပာတဲ့ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အၿမင့္ဆံုး လက္ခံနိုင္တဲ့ ေရဒီေရးရွင္းပမာဏဟာ တနွစ္ကို ၅ေသာင္း မုိက္ကရို ဆီးဗတ္လုိ႔ေၿပာထားတာေတြရမယ္။ ဒါကို တနာရီဘယ္ေလာက္လဲဆုိတာ သိရေအာင္ ကိုယ္တုိ႔ က ၅ ေသာင္းကို ၃၆၅ နဲ့စားလုိက္မယ္ ဒါဆုိ တရက္စာ ရမယ္၊ တရက္စာကို တခါ ထပ္ပီး ၂၄ နဲ့ စားလုိက္ရင္ ၁ နာရီစာ ပမာဏရပီ။ အဲ့ဒီ တနာရီစာပမာဏထက္နည္းေနေသးတယ္ဆုိရင္ ေယဘုယ်အားၿဖင့္ အႏၲရာယ္မရွီဘူးလို႔ ေၿပာလို႔ရတယ္။ တြက္ထားကို ေအာက္မွာ ၾကည့္ၾကည့္နုိင္ပါတယ္။
50000/365=137 microSv/day
137/24= 5.7 microSv/hour
ဒီပမာဏနဲ့ စက္ဝုိင္းထဲက ေပးထားတာေတြကို ယွဥ္ၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဖူကူရွီးမား စက္ရံုနဲ့ နီးတဲ့ေနရာမွာ ၅.၈၄micorSv/hour ၿဖစ္ပီးသတ္မွတ္လယ္ဗယ္ထက္ေက်ာ္ေနတာကိုေတြ႔ရမယ္။
တုိက်ဳိဘက္ကို ေရာက္လာပီဆုိရင္ ေရဒီေရးရွင္းလယ္ဗယ္ဟာ 0.1micro/hour ေအာက္မွာပဲရွိေနတာကိုေတြ႔ရမယ္။ (တရက္နဲ့တရက္ကေတာ့ လယ္ဗယ္ေၿပာင္းအလဲရွိနိင္တယ္။ ခုေၿပာတာကေတာ့  April 9 ရက္ေန႔ ဇယားကိုၾကည့္ေၿပာတာၿဖစ္တယ္။) ဘယ္လုိပဲၿဖစ္ၿဖစ္ တုိက်ိဳမွာေတြ႔တဲ့ပမာဏဟာ ရက္အားလံုးနီးပါးတြက္ 1 microSv/hour ကို ေက်ာ္တာကို မေတြ႔ရဘူး။ ဒါဟာ သတ္မွတ္စိတ္ခ်ရတဲ့လယ္ဗယ္ 5.7microSv/hour ထက္ အလြန္နည္းေနေသးတာကို ေတြ႔ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကို္ယ္တုိ႔ခုေၿပာနုိင္တာကေတာ့ ေရဒီေရးရွင္းလယ္ဗယ္ဟာ စိုးရိမ္စရာမလိုေသးဘူးလုိ႔ေကာက္ခ်က္ခ်နုိင္တယ္။ စက္ရံုေပါက္ကြဲမွဳၿဖစ္လုိ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရဒီေရးရွင္းတက္လာရင္ေတာ့ အႏၲရာယ္ရွိလာနုိင္တာေပ့ါ။ ဘယ္လုိပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္..ခုေၿပာထားတဲ့ လင့္ ဟာ ေန႔စဥ္ update လုပ္ေနတာၿဖစ္တဲ့အတြက္.. ေန႔စဥ္ အဲ့ဒီလင့္မွာ ေရဒီေရးရွင္းလယ္ဗယ္ကို ၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္ ကိုယ္ေနေနတဲ့ေနရာဟာ စိတ္ခ်ရလား ၊ မခ်ရလား သိနုိင္ပါတယ္။ ၾကည့္ရင္ ကိုယ္ခုနေၿပာသလိုပဲ.. ကိုယ္ေနတဲ့ေနရာဟာ ဘယ္စက္ဝုိင္းထဲမွာ ရွိလဲ ၾကည့္လိုက္ပါ။ အဲ့ဒီစက္ဝုိင္းထဲမွာ အတုိင္းအတာ ဘယ္ေလာက္လဲ ၾကည့္လုိက္ပါ။ အတုိင္းအတာ ဟာ ၅.၇ ေအာက္မွာ ရွိေနသေရႊ အႏၲရာယ္ကင္းတယ္လုိ႔ ေယဘုယ်အားၿဖင့္ေၿပာနုိင္ပါတယ္။ ခုရွင္းၿပတာကို နားမလည္ေသးတဲ့အပိုင္းရွိရင္ မန္႔ခဲလုိ႔ရပါတယ္။ ၿပန္လည္ ေၿဖၾကားေပးပါ့မယ့္ဗ်ာ။
ကဲေတာ္ေသးပီ။
ကိုဆန္းေမာ္

6 comments:

 1. ဒီလုိတြက္ခ်က္ေပးထားလိုက္ေတာ. ေယဘူယ် standard တစ္ခုအေနနဲ.ေန.စဥ္ radiation level ကိုၾကည္.ပီး ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည္.ဖုိ.လြယ္ကူသြားတာေပါ.။ အမ်ားသိလြယ္ေအာင္ေရးေပးထားတဲ.အတြက္ ေကာင္းပါတယ္။
  ဟဲ ကြန္မန္.လာေရးလို.မအံ.ၾသနဲ.။
  ေက်ာ္ခြပီးလာေရးရတာ။ ဟဲဟဲ

  ReplyDelete
 2. ဆရာ..
  အခု risk level 7 ကို တိုးလုိ္က္ပီ..
  အိမ္ျပန္ခ်င္တယ္..
  ဘယ္အခ်ိန္ထိျဖစ္ေနမယ္ဆိုတာ မသိေတာ့
  ျပန္လုိ႔လည္း မရ.. အတန္းေတြကလည္း ျပန္စေနပီေလ..

  မျပန္ရင္ ခ်က္ခ်င္းေတာ့မေသပါဘူးေနာ္.. ေနာက္ပုိင္းေတာ့ ဘာျဖစ္မယ္မွန္းမသိပါဘူး.. ငလ်င္ကလည္း တလွဳပ္လွဳပ္.. .. အဆင့္ျမင့္ျမင့္မွာေနေတာ့ စို္းရိမ္တယ္ဗ်ဳိ ႔ အထပ္ ၈ ထပ္မွာေလ.. း)


  ေက်ာင္းက ဆရာေျပာတာကေတာ့ စိုးရမ္မေနနဲ႔တဲ့ . ေျပးလုိ႔မွမရတာတဲ့ .. 死ぬ人が死ぬよ。。တဲ့.. ေသတဲ့လူကေသပီ.. ကိုယ္က်န္ေနတာကိုက ေနလို႔ရေသးတဲ့သေဘာတဲ့.. မေသခင္ လုပ္စရာရွိတာ ပီးေအာင္လုပ္တဲ့.. ေပ်ာ္ေအာင္ေနတဲ့.. း)

  သူေပ်ာ္တာလည္း ဟုတ္သလုိလုိပဲ.. ေသမွာေတာ့ေၾကာက္တာေပါ့.. ေရာဂါျဖစ္ရင္လည္း ကုမည့္သူကို အားနာတယ္..

  ReplyDelete
 3. ကုိဆန္းေမာ္ရွင္႔
  မဂၤလာပါ။

  ဆရာလို႕သူမ်ားေခၚေတာ႔ ဆရာပဲျဖစ္ရမယ္။

  တကယ္လည္း ပို႕စ္ကလည္း စာသင္တာနားေထာင္ရသလို နားလည္လြယ္ပါတယ္။ နားလည္လြယ္ေအာင္ေရးေပးထားလို႕ ေက်းဇူးတင္ေႀကာင္း နဲ႕ သႀကၤန္အႀကိဳ ႏွဳတ္ဆက္ေကာ္မန္႔ပါ။
  ေရမေလာင္းေတာ႔ဘူး ေရသန္႕နဲ႕လား ဘံုဘုိင္ေရနဲ႕ရလား ေရးမထားလုိ႕။ ^-^

  ReplyDelete
 4. ကိုဆန္းေမာ္ေရ
  လင္႕ခ္ေလးပါေဖာ္ၿပေပးတာအရမ္းအေထာက္ကူၿဖစ္တာပဲ
  အဆင္႕ရ ၿဖစ္သြားေတာ႕ နည္းနညး္ေတာ႕စိတ္ပူတယ္
  :))

  ReplyDelete
 5. Raising the severity to level 7 is just simply a nuke policy matter. It doesn't mean the situation gets worse but to reflect the total amount of radiations released since the incident broke out. In addition, it's to avoid unnecessary criticisms and to make things easier in making evacuation and protection as required according to IAEA's suggestion.

  Ko San Maw is good at making things easy to understand.
  Since he didn't say his opinion on whether people in JP should remain or not, I would take this opportunity to say my opinion.

  You DON'T NEED TO WORRY about RADIATION but about POSSIBLE ECONOMIC RECESSION as consequences of disasters.
  On the other hand, if you wish, this is the good time for you to visit home briefly during golden week taking advantage on the current crisis, isn't?

  ReplyDelete
 6. ဆရာကိုဆန္းေမာ္
  မဂၤလာပါ။
  အသစ္ ေရးပါဦး
  အဆင္ေျပပါေစ

  ReplyDelete