Wednesday, 16 March 2011

Fukushima I Nuclear Power Plant and Its Reactor No (1)

 

 

 

Fukushima I Nuclear Power Plant and Its Reactor No (1)

Fukushima Daichi Nuclear Power Plant
ဖူကူရွီးမား နံပါတ္ (၁) ညဴကလီးယားစက္ရံု
ဒီေန႔ေတာ့ ကိုယ္.. ဖူကူရီွးမား စက္ရံဳနဲ့ ပါတ္သက္တဲ့ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္ေလး။ အေခၚအေဝၚေလးေတြကို နားလည္သြားေအာင္ ရွင္းၿပဖုိ႔စိတ္ကူးထားတယ္။ ဒါမွသာ သတင္းဖတ္ရင္၊နားေထာင္ရင္ ဘာကိုေၿပာေနတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာနားလည္နုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။

အရင္ဆံုး ကြဲၿပားေအာင္ေၿပာခ်င္တာက. ဂ်ပန္ ဖူကူရွီးမာ ခရိုင္မွာ ညဴကလီးယား စြမ္းအင္ကို ထုတ္ေပးတဲ့ ညဴကလီးယားစက္ရံု ၂ ရံုရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြက ေတာ့ ဖူကူရွီးမား စက္ရံုနံပါတ္ (၁) နဲ့ စက္ရံုနံပါတ္ (၂) တို႔ 
ၿဖစ္ပါတယ္၊ ဂ်ပန္လိုေတာ့ ဖူကူရွီးမား ဒိုင္းအိခ်ိ  နဲ့ ဖူကူရွီးမား ဒိုင္းနိ ။ အင္ဂလိပ္လုိကေတာ့ Fukushima Plant No(1) and Fukushima Plant No (2) လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဒီအေခၚအေဝၚေတြကို ေသခ်ာမွတ္ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါမွသာ သတင္းဖတ္ရင္ ဘာကိုေၿပာေနတယ္ဆုိတာ နားလည္မွာၿဖစ္တယ္။

အထက္ကေၿပာခဲ့တဲ့ ဖူကူရွီးမား စက္ရံု နံပါတ္ (၁) မွာ မွ ညဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖို Nuclear Reactor (၆) လံုးရွိပါတယ္။ အဲဲ့ဒါေတြကုိေတာ့ Reactor No (1)..Reactor No (2).. to Reactor No(6) စသည္ၿဖင့္ ေခၚပါတယ္။ စက္ရံု နံပါတ္ (၂) မွာလည္း အဲ့လုိ ဓါတ္ေပါင္းေတြ.၄ လံုးရွိပါတယ္။ အေခၚအေဝၚေတြကေတာ့ Reactor No (1) to Reactor No(4) ဆုိပီးရွိတယ္။ စက္ရံု ၂ ခု ေပါင္းဆုိရင္ ဓါတ္ေပါင္းဖို စုစုေပါင္း (၁၀) လံုး ရွိပါတယ္။

ခုၿပသနာတက္ေနတာက စက္ရံုနံပါတ္ (၁) မွာပါ။ အဲ့မွာ မွ..ဓါတ္ေပါင္းဖုိ ၆ လံုးအနက္ ပထမ ၃ လံုး က ငလ်င္လွဳပ္ စဥ္မွာ လည္ပါတ္ေနတဲ့ အေၿခအေန ၿဖစ္ပီး။ က်န္တဲ့ (၃) လံုး ကေတာ့ အဲ့တုန္းက ရပ္ထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

လည္ပါတ္ေနတဲ့ ဓါတ္ေပါင္းဖုိ နံပါတ္ (၁) ကေန (၃) အထိက ငလ်င္လွဳပ္ လွဳပ္ ၿခင္း အရင္ပို႔စ္ က ရွင္းၿပခဲ့သလိုပဲ Auto Shutdown လုပ္လုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ ဓါတ္ေပါင္းဖုိကို ဆက္လက္အေအးခံဖုိ႔အတြက္ မီးစက္ေတြက ေနာက္ဆက္တြဲဝင္လာတဲ့ ဆူနာမီ လွဳိင္းေတြေအာက္မွာေရာက္သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပံုမွန္အလုပ္မလုပ္ေတာ့ ပါဘူး။

ပထမေတာ့မီးစက္ကပံုမွန္ခဏလည္ေသးတယ္ေၿပာတယ္ ေနာက္ခ်က္ခ်င္းဆုိသလိုၿပန္ရပ္သြားတယ္ေၿပာတယ္။  ဒါေၾကာင့္ အေရးေပၚဘက္ထရီနဲ့ ဆက္လက္ အေအးခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘက္ထရီ အားမကုန္ခင္ (၈) နာရီ အတြင္း မွာ ေနာက္ထပ္ မီးစက္ ေတြ ကို ပို႔ဖုိ႔အတြက္က..လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပ်က္စီးသြားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တၿခားနီးစပ္ရာစက္ရံု (ကိုယ့္စိတ္ထင္  စက္ရံုနံပါတ္ (၂) လုိ႔ထင္တယ္၊ မေသခ်ာပါ) ေတြကေန အပို ဘက္ထရီေတြ..မီးစက္ေတြဟာ ၁၃ နာရီ အတြင္း ေရာက္လာတယ္လုိ႔ေတာ့သိရတယ္။ ပံုမွန္အားၿဖင့္ အဲ့ဒီမီးစက္ က ထုတ္ေပးမယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို အေရးေပၚ ဆက္ေပးရမယ့္ မီးပလပ္ေပါက္မွာ ထိုးသြင္းပီး ဆက္လုိက္ရံုပါပဲ.။

ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီမီးပလပ္ေပါက္ ေတြ ဆင္ထားတဲ့ အေဆာက္အဦး ေၿမေအာက္ထပ္မွာလုိ႔သိရတယ္ ဆူနာမီ ေၾကာင့္ ေရေတြဝင္ၿပီး လစ္သြားပါၿပီ။ သံုးမရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘက္ထရီ လဲ အားကုန္သြားတဲ့အခါ မွာေတာ့ ဓါတ္ေပါင္း ဖိုမွာ အပူခ်ိန္ ဖိအား စတာ ေတြ..ၿမင့္တက္လာပါေတာ့တယ္။
အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ ၿဖစ္တာေတြကို ဓါတ္ေပါင္းဖုိနံပါတ္ အလို္က္ေၿပာသြားပါ့မယ္။ စက္ရံုကေတာ့ နံပါတ္ (၁) စက္ရံုပါ။

Reactor No (1)
မတ္လ (၁၁) ညေန ၄း၃၆ မွာ အေရးေပၚအေၿခအေန ကို နံပါတ္ (၁) နဲ့ (၂) အတြက္ ေၾကညာတယ္။
(၁၂) ရက္ေန႔ မနက္အေစာပိုင္း မွာေတာ့ နံပါတ္ (၁) ကေန ပရက္ရွာ နဲ့ အပူခ်ိန္ေလွ်ာ့ရန္ အဆုိ႔ရွင္ေတြကေန ဂက္စ္ နဲ့ ေရေငြ႔ေတြ ကို ထုတ္လုိက္တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က စလို႔ ေလထု ထဲ့မွာ  ေရဒီေရးရွင္းေတြ စၿဖစ္လာတယ္၊ ေတြ႔လာတယ္။ဒါေပမယ့္အဲ့ဒီ ဟာက ေရေမာ္လီက်ဴးနဲ့ နဴထရြန္ တုိက္မိလုိ႔ ၿဖစ္လာတဲ့အမ်ိဳးအစားဆုိတာ ေတြ႔ရတယ္။ တနည္းအားၿဖင့္ ညဴေလာင္စာအရည္ေပ်ာ္လုိ႔ၿဖစ္လာတဲ့ cesium and iodine isotops အမ်ိဳးအစားေတြ မေတြ႔ရေသးဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲ့ဒီ ခ်ိန္ထိ partial meltdown မၿဖစ္ေသးဘူးလုိ႔ေကာက္ခ်က္ခ်နုိင္တယ္။

ေရေငြ႔ေတြ စြန္႔ထုတ္လုိက္ တဲ့ အက်ိဳးဆက္ အေနနဲ့ ေပါင္းဖုိထဲမွာ ေရနည္းလာတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ေရၿပန္ၿဖည့္ဖုိ႔ လုိလာတယ္။ အခ်ိန္မွီ ၿပန္မၿဖည့္နုိင္ရင္ ညဴေလာင္စာ ဟာ ေရထဲကေန ေပၚလာမယ္။ ဒါဆုိ အပူခ်ိန္ၿမင့္တက္လာပီး ညဴေလာင္စာရဲ့ အၿပင္ကာ Zircaloy သတၱဳအရည္ စေပ်ာ္လာလိမ့္မယ္။

အဲ့လုိၿဖစ္လာရင္ ယူေရနီယမ္ နဲ့ cesium and iodine isotops ေရဒီယိုသတ္တိၾကြပစည္းေတြ..ေရနဲ့ထိလိမ့္မယ္..ယူေရနီယမ္က ေရမွာ မေပ်ာ္ဝင္ေပမယ့္ cesium and iodine isotops တုိ႔ကေရမွာေပ်ာ္ဝင္ ပီး ေနာက္တခါ ထပ္ထုတ္ လုိက္မယ့္ ေရခိုး ေရေငြ႔ေတြ နဲ့ အၿပင္ေလထုကို ေရာက္သြားနုိင္တယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ပိုအႏၲရာယ္ၾကီးလာပီ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိရင္ သူတုိ႔ကၾကေတာ့ အခ်ိန္ခဏ နဲ့ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားဘဲဲ..ပိုၾကာၾကာ ရပ္တည္နုိင္လို႔ပဲ။
(၁၂) ရက္ မနက္ ၁၀း၃၀ မွာေတာ့ ခု န cesium and iodine isotops ေရဒီေရးရွင္းေတြကို စေတြလာရပီ။ ဒါဟာ partial meltdown စၿဖစ္လာပီး ဆုိတဲ့သေဘာပဲ။

ေနာက္ (၁၂)ရက္ ညေန ၃း၃၆ မွာေတာ့ နံပါတ္ (၁) ေပါင္းဖုိမွာ ေပါက္ကြဲမွဳ႔ၿဖစ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတြ႔ရွိခ်က္အရ ဒါဟာ ဟိုက္ဒရိဳဂ်င္ဓါတ္ေငြ႔ေတြ မ်ားလာတာကေန ၿဖစ္တယ္လုိ႔သိရပီး (အဲ့လုိဘာလုိ႔ ၿဖစ္တာလဲဆုိတဲ့ ၿဖစ္စဥ္ကို မေန႔ကပို႔စ္ မွာ အေသးစိတ္ ၿပန္လည္ဖတ္ရွဳနုိင္ပါတယ္)  အၿပင္ဘက္ဆံုးက မုိးဒါဏ္ ေလဒါဏ္ ခံနုိင္ေအာင္ ေဆာက္ထားတဲ့ reactor building ၿဖစ္တယ္ဆုိတာ သိရတယ္။ တကယ့္ ေပါင္းဖုိရဲ့ အေတာင့္ တင္းဆံုး ေပဝက္ခန္႔ထူတဲ့စတီးနဲ့လုပ္ထားတဲ့တတိယအကာ ကေတာ့ ဘာမွ မထိခိုက္ဘူး လုိ႔သိရတယ္။  (ဒါကို ေနာက္ပုိင္း ထပ္ေၿပာရင္ အၿပင္အေဆာက္အဦး ဟုိက္ဒရိဳဂ်င္ေပါက္ကြဲမွဳလုိ႔ေၿပာမယ္) အဲ့ဒီေပါက္ကြဲမွဳေၾကာင့္ အလုပ္သမား (၄)ေယာက္ဒါဏ္ရာရတယ္လို႔သိရတယ္။

ေနာက္ အဲ့ေန႔ ညေန ၅း၃၅ မွာ NHK (ဂ်ပန္သတင္းေအဂ်င္စီ) က ေၾကညာခ်က္ထုတ္တယ္။ ဖူကူရွီးမား တဝိုက္မွာ ရွိတဲ့ေနထုိင္သူေတြကို အိမ္ထဲမွာ ေနရန္၊ တံခါး၊ၿပတင္းေပါက္ေတြ ပိတ္ထားရန္၊ အဲ့ယားကြန္းမသံုးရန္၊ ပါးစပ္ နွာေခါင္း ေတြကို Mask အုပ္ထားရန္၊ ရိဳးရိဳးေရပိုက္ကလာတဲ့ေရ (tap water) ကိုမေသာက္ရန္၊ (ပံုမွန္အားၿဖင့္ ဂ်ပန္မွာ tap water ဟာ ေသာက္ရန္စိတ္ခ်ရပါတယ္) ေနာက္ စက္ရံုနဲ့ ကီလုိမီတာ ၂၀ ပါတ္လည္အတြင္းကို (၁၂မုိင္) ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရဇံုသတ္မွတ္လုိက္ပါတယ္။ စက္ရံုထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ေဆးအဖြဲ႔ နဲ့ တၿခားပညာရွင္ ေတြနဲ့ဖြဲစည္းထားတဲ့ ေရဒီေရးရွင္း ကိတ္စကို ကိုုင္တြယ္ ကုသမယ့္ အဖြဲ႔ကို ၅ကီလုိမီတာ အကြာထိ ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ့ ေရႊေၿပာင္းလုိက္တယ္။

ေနာက္ (၁၂)ရက္ ည ၈း၀၅ မွာ အေအးခံစနစ္အတြက္ boric acid + ပင္လယ္ေရစသံုး ပီး ေပါင္းဖုိထဲကို စသြင္းတယ္။ ေပါင္းဖိုၿပည့္ေအာင္ ၅-၁၀ နာရီ ထိၾကာေအာင္ ၿဖည့္ရနုိင္ၿပီး ေပါင္းဖိုေအးသြားေအာင္ဆုိရင္ ၁၀ ရက္ေလာက္ အခ်ိန္ၾကာနုိင္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ပံုမွန္အားၿဖင့္ ေပါင္းဖုိထဲကို လံုးဝသန္႔တဲ့ ေရကိုသာ ထည့္ရတယ္။ ခုလုိပင္လယ္ေရထည့္လုိက္တဲ့ အတြက္ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးနဲ့ ေရဒီယိုသတၲိၾကြပစည္းေတြ ထြက္လာနုိင္တယ္။

ဒါေပမယ့္ တၿခားနည္းလမ္းမရွိေတာ့ သံုးရတာပါ။  ဒီလုိၿဖည့္တဲ့ လုပ္ငန္း ဟာ မတ္(၁၄) မနက္ ၁း၁၀ နာရီမွာ ရပ္သြားတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ စက္ရံုက ေရကန္ထဲမွာ ပင္လယ္ေရ ၿပတ္သြားလုိ႔..လုိ႔သိရတယ္။ အလားတူပဲ ေပါင္းဖုိ နံပါတ္ (၃) မွာလဲ ရပ္လုိက္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ မနက္ ၃း၂၀ မွာ ၿပန္လည္စတင္တယ္။
မတ္လ (၁၆) ရက္မွာေတာ့ ေနာက္ဆံုးအေၿခအေနက..ေလာင္စာရဲ့ ရ၀% ဟာ ပ်က္စီး သြားပီလုိ႔သိရပါတယ္။

ေပါင္းဖုိနံပါတ္ (၂) အေၾကာင္းကို ဆက္လက္တင္ပါမယ္။

ကိုဆန္းေမာ္ sannmaw.com

3 comments:

  1. နံပါတ္(၂)လုုပ္ပါဦးဗ်

    ReplyDelete
  2. very interesting and thank you alot for your time on explainating these stuffs.

    ReplyDelete
  3. Then step inside our in depth sport library 007카지노 search out|to search out} one thing that piques your interest. We’re fiercely happy with the velocity at which our website operates. But we’re even prouder of our distinctive rewards program that dynamically arms out tailored rewards in real-time.

    ReplyDelete